Ticketwinkel is een online ticket- en registratieplatform dat organisatoren van (culturele) evenementen toelaat om op een eenvoudige manier tickets te verkopen. Na registratie en goedkeuring van uw organisator-account, kunt u zelf uw evenementen online plaatsen en beheren.

Reservatiemogelijkheden

Ticketwinkel.be biedt volgende twee reservatiemogelijkheden:

  • Zaalplan met genummerde plaatsen
  • Opgave aantal tickets per categorie

Zaalplan met genummerde plaatsen

Hierbij kan de eindklant zelf zijn plaats kiezen en aanduiden op een zaalplan. Ticketwinkel beschikt ondertussen over een reeks voorgedefinieerde zaalplannen, uit verschillende culturele centra in Vlaandereren. Vindt u het zaalplan van uw locatie niet terug in de lijst, kunnen door ons toegevoegd en geïmplementeerd, mits aanlevering van een duidelijk grondplan. De ontwikkelingskost hiervoor wordt in onderling overleg bepaald.

Opgave aantal tickets per categorie

Via deze reservatiemethode, wordt geen zaalplan aangeboden, maar geeft de eindklant enkel het gewenst aantal tickets op. De kaarten zijn in dit geval ongenummerd.

Prijscategorieën en kortingen

Binnen elke reservatiemogelijkheid is het steeds mogelijk om verschillende ticketcategorieën te definiëren, elk met een verschillende ticketprijs. U kunt er dan voor kiezen om

  • de klant zelf de categorie te laten kiezen (bvb categorie -12 jaar, 60-plusser...)
  • de categorie vast te leggen in functie van de plaats (bvb VIP-plaatsen, Categorie 1, Balkon 1...)

Naast het aanbieden van verschillende ticketcategorieën en –prijzen is het eveneens mogelijk om kortingen toe te laten kennen aan consumenten. Dit kan via 2 manieren:

  • Kortingscodes (promocode, voucher)
  • Algemene korting

Kortingscode

Met het gebruik van promocodes kan een korting toegekend worden aan een bepaald persoon. De code wordt op voorhand gedefinieerd door de organisator en krijgt een bepaalde waarde in EUR toegekend. Door het ingeven van de promocode tijdens het bestelproces, wordt het bedrag van de promo in rekening gebracht.

Algemene korting

Een algemene korting is een kortingsmogelijkheid die aangeboden wordt tijdens het bestelproces en is in principe zichtbaar voor iedereen. Bvb: korting voor kinderen jonger dan 16 jaar. De korting wordt dan sowieso toegekend. Bij de validatie van de tickets aan de ingang dient dan gevalideerd te worden of de persoon in kwestie effectief recht heeft op de korting (door bvb het voorleggen van een identiteitskaart, lidkaart van een bepaalde vereniging...)

Validatiemogelijkheden aan de ingang

De Organisator kiest zelf of en hoe e-tickets gevalideerd worden aan de ingang. Ticketwinkel laat organisatoren volledig vrij in deze keuze.

Voor de validatie van e-tickets aan de ingang, kan Ticketwinkel voorzien in een scan-app. Deze app is beschikbaar in de Apple App Store (voor iPhone) en in de Google Play Store (voor smartphones met Android) en kan door de Organisator geïnstalleerd worden op eigen smartphones.

Eenmaal een barcode succesvol gescand werd, zal de app bij een tweede scan van dezelfde barcode hiervoor een duidelijke melding weergeven.

Kostprijs voor de organisator

De kost voor de online ticketverkoop bestaat uit 2 componenten:

  • de vaste Ticketwinkel service fee (verder genoemd credit)
  • de transactiekosten voor de betalingsverwerkingsprovider (Mollie)

Ticketwinkel service fee – credits

Per verkocht ticket dient de organisator over 1 credit te beschikken. Credits zijn inzetbaar over alle aangeboden evenementen van de Organisator heen.

De eenheidsprijs per credit bedraagt 0,45 EUR incl BTW. Deze eenheidskost daalt, naargelang het aantal aangekochte credits stijgt. Zo bedraagt deze kost 0,45 EUR incl BTW voor de eerste 900 tickets op de factuur, alle volgende tickets (op dezelfde factuur) kosten slechts 0,40 EUR enz. Voor 1500 tickets en 2500 tickets bedraagt de kost respectievelijk 0,35 en 0,30 EUR. Credits dienen steeds op voorhand aangekocht worden, met een minimum van 350 stuks. Aangekochte credits zijn niet terugbetaalbaar, maar blijven wel onbeperkt geldig (en kunnen ingezet worden voor volgende evenementen).

Aantal tickets Eenheidsprijs per ticket
350 – 900 0,45 EUR
901 – 1500 0,40 EUR
1501 – 2500 0,35 EUR
2501 en meer 0,30 EUR
Wenst u bijvoorbeeld 1000 tickets te verkopen, dan bedraagt de kost voor 1000 credits:
(900 x 0,45 EUR) + (100 x 0,40 EUR) = 445 EUR incl BTW

Transactiekosten betalingsverwerkingsprovider

Voor het online betalingsverkeer, werkt Ticketwinkel samen met de betalingsprovider Mollie (https://www.mollie.com). De Mollie-transactiekosten worden steeds verrekend via de door te storten gelden van de ticketverkoop naar de Organisator. De integratie tussen Ticketwinkel en Mollie biedt verschillende betaalmethodes, welke hieronder opgelijst worden, samen met de verbonden transactiekosten. Sommige betaalmethodes hebben enkel een vaste transactiekost, onafhankelijk van het bedrag van de reservatie, andere bevatten zowel een vaste kost als een variabele kost.

Deze transactiekost mag cfr wettelijke overeenkomsten niet doorgerekend worden aan de consument, tenzij men opteert voor een administratieve vaste kost per ticket of per reservatie, die onafhankelijk is van de gekozen betaalmethode.

De Organisator kiest zelf welke betaalmethodes hij voor zijn evenement wil aanbieden. Verkopen waarvoor men enkel de optie ‘overschrijving’ aanbiedt, worden 5 werkdagen voor aanvang van het evenement stopgezet. Voor evenementen waarvoor men (ook) online betalingen voorziet, kan de verkoop voortgezet worden tot aan de start van het evenement.

De online transactiekosten van Mollie bedragen

Betaalmethode Vaste transactiekost (*) Variabele transactiekost (**)
Overschrijving Overschrijving 0,25 EUR -
Bancontact Bancontact 0,39 EUR -
KBC/CBC Payment Button KBC Betaalknop 0,25 EUR 0,9%
Belfius Belfius Betaalknop 0,25 EUR 0,9%
Mastercard Mastercard 0,25 EUR 1,8%
Visa VISA 0,25 EUR 1,8%

(*) De vaste transactiekost is steeds een vast bedrag per reservatie/betaling en is bijgevolg onafhankelijk van het aantal aangekochte tickets in de reservatie.
(**) De variabele transactiekost wordt berekend als een percentage op het totaalbedrag van de reservatie

De vermelde Mollie-transactiekosten zijn exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen bij Mollie.
Bron: https://www.mollie.com/be/pricing?country=be&currency=EUR

Mollie account Organisator

Voor organisatoren die zelf over een Mollie account beschikken, kan de Mollie account van de Organisator gebruikt worden. In dat geval worden de inkomsten van de ticketverkoop automatisch geregeld tussen Mollie en de Organisator. Ook de transactiekosten voor het betalingsverkeer worden in dit geval rechtstreeks geregeld tussen Mollie en de Organisator.

Organisatoren die beschikken over een ondernemingsnummer (vzw, bv…) zijn verplicht een eigen Mollie account aan te vragen. Ticketwinkel verzorgt hierbij het aanmeldingsproces bij Mollie, op voorwaarde dat de Organisator de nodige gegevens bezorgd aan Ticketwinkel.

Uitbetalingsmomenten

Voor de doorstorting van de inkomsten van de ticketverkoop, wordt een onderscheid gemaakt tussen organisatoren met een ondernemingsnummer (met een eigen Mollie account) en organisatoren zonder ondernemingsnummer.

Organisatoren met een ondernemingsnummer

Organisatoren met een ondernemingsnummer of BTW-nummer dienen een eigen Mollie account af te sluiten bij de betalingsprovider Mollie In dit geval kan een geautomatiseerde doorstorting gebeuren, volgens een in te stellen tijdsinterval (dagelijks, wekelijks, maandelijks). Op deze manier beschik je als organisator heel snel over de inkomsten van de ticketverkoop.

Organisatoren zonder ondernemingsnummer

Voor Organisatoren zonder ondernemingsnummer of BTW-nummer, gebeurt het ontvangen van ticketgelden via de betalingsprovideraccount van Ticketwinkel. Voor deze organisatoren zullen de ticketgelden doorgestort worden naar de Organisator na succesvolle afloop van het evenement. De Organisator zal hiertoe initiatief nemen om contact te nemen met Ticketwinkel voor het opstarten van het uitbetalingsproces. Ticketwinkel verbindt er zich toe de gelden op te vragen bij de betalingsprovider binnen de 5 werkdagen nadat de Organisator hiertoe heeft gevraagd. Ticketwinkel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen in betalingsverkeer tussen verschillende financiële instellingen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen in overleg tussentijdse uitbetalingsmomenten georganiseerd worden. Per extra uitbetalingsmoment vóór afloop van het evenement, zal hiervoor een administratieve kost van 10 EUR excl BTW aangerekend worden door Ticketwinkel aan de Organisator. Ticketwinkel behoudt het recht vroegtijdige doorstortingen op te schorten indien zij hiertoe redenen ziet.

De transactiekosten van de betalingsprovider zullen telkens verrekend worden tijdens het doorstorten van de ticketgelden naar de Organisator. Ticketwinkel zal steeds bij de doorstorting een gedetailleerd overzicht bezorgen aan de Organisator, inclusief alle ticketprijzen en transactiekosten.

Probeer nu

Registreer u als organisator en probeer Ticketwinkel gratis uit

Registreer als organisator  

Gratis uitproberen

Test Ticketwinkel gratis uit, registreer u nu als organisator.

  Registreer als organisator

Zaalplan met genummerde plaatsen

Selecteer uw zaalpan in de ruime lijst van voorgedefinieerde zaalplannen, of bezorg ons uw zaalplan, zodat wij dit kunnen toevoegen