Van Erte Gecondoleerd

Een tragi-komedie en het betere amateur-theaterwerk staan garant voor een ontspannend avondje uit

Pepé Jozef Devolder sterft op een gezegende leeftijd. De ‘ontredderde’ familie komt samen om de uitvaart en de verdeling van zijn nalatenschap te regelen. De (carnavals-) maskers vallen echter snel af en de al dan niet geveinsde ontreddering maakt plaats voor hebzucht, pretentie, drankzucht, egoïsme en onderliggende ergernissen…..Beetje bij beetje overwint uiteindelijk de sterke familieband en wordt de herinnering aan degene die liefgehad werd gekoesterd. Een verhaal over de ‘kleine kantjes’ van de mens, een karakterschets, fel uitvergroot, overgoten met een ferme scheut ‘humorsaus’, met af en toe ook plaats voor ontroering. Een verhaal dat ook een kleine, maar duidelijke boodschap meegeeft aan elke nabestaande, waar en wie dan ook. En zeker niet te vergeten…….over de doden niets dan goeds !

Tickets bestellen