Het atelier

Het Atelier

 

Theater ’t Fonteintje koos dit jaar voor het lievelingsstuk van Martine Geerinckx “Het Atelier” van Jean Claude Grumberg.
Martine studeerde in 1982 af met dit stuk in de rol van Gisèle.
Het stuk speelt zich af in de jaren 1945 tot en met 1952, in een klein confectie-atelier.  In het atelier werken vrouwen en mannen, bazen en werknemers, joden en niet-joden, mensen die de oorlog tot  hun profijt hebben aangewend en mensen die het leed door de oorlog aangedaan nog niet verwerkt hebben.
De auteur laat ons iets ervaren van de gevolgen op menselijk vlak van een grote wereldoorlog, zoals angsten, de kwetsbaarheid van de mensen en de onrust ervan.
Niettegenstaande die problematiek kan er toch gelachen worden.  Humor en tragiek, tederheid en wreedheid, melancholie en uitbundigheid en zin voor detail zijn verweven in een stuk dat niemand onberoerd kan laten.
Grumberg behaalde heel wat prijzen als toneelauteur.  In 1999 kreeg hij voor ‘Het atelier’ de Molière-prijs als beste auteur.
Theater ’t Fonteintje is fier deze productie aan ons geacht publiek voor te kunnen stellen.

De opvoeringen hebben plaats in de vertrouwde parochiezaal te Wijnendale op

vrijdagen 17 en 24 november om 20 uur
zaterdagen 11 – 18 en 25 november  om 20 uur
zondagen 12 – 19 en 26 november om 18 uur.

Kaartenverkoop vanaf zaterdag 14 oktober om 12 uur via www.ticketwinkel.be.
Mensen kunnen voor vragen mailen naar info@ticketwinkel.be

Tickets bestellen