Filmvertoning Jimmie

Openingsfilm van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR, 2018)

Deze film komt hard aan en snijdt er diep in en draait je hele visie om die je kan hebben op vluchtelingen.

Aan de leden van Community Gent wordt er na het debat een receptie (gratis) aangeboden.
Uw persoonsgegevens worden door The Content Makers BVBA – Bart Vandesompele – Lindenpark 12
9831 Sint-Martens-Latem verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw reservatie/bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen: info@thecontentmakers.com. Via dit mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.thecontentmakers.be.

Tickets bestellen

Locatie Datum en uur Beschikbaarheid
Studio Skoop - Sint-Annaplein 63 - 9000 Gent maandag 26 november 2018 - 19:30 Tickets bestellen